Ohjeet

Opiskelijatyöt

Svinhufvud – Suomen itsenäisyyden tekijät ja vaiheet -sivuston opiskelijatyöosio on tarkoitettu kaikille opiskelijoille erilaisissa oppilaitoksissa. Osiossa julkaistaan Suomen itsenäistymisvaiheita 1917–1920 sekä Suomen historian käännekohtia paikallisesta näkökulmasta käsitteleviä opiskelijatöitä.


Ohjeet

Tervetuloa kertomaan Suomen itsenäisyydestä

Svinhufvud – Suomen itsenäisyyden tekijät ja vaiheet -sivuston opiskelijatyöosio on tarkoitettu kaikille opiskelijoille erilaisissa oppilaitoksissa. Osiossa julkaistaan Suomen itsenäistymisvaiheita 1917–1920 sekä Suomen historian käännekohtia paikallisesta näkökulmasta käsitteleviä opiskelijatöitä.

Paikallis- ja henkilöhistoriasta kertoviin lähteisiin perustuvat oppilastyöt voi toteuttaa oppiainerajat ylittäen. Toteutustapana voi olla esimerkiksi kirjoitelma, diaesitys, lyhytelokuva tai äänitallenne. Aihetta on mahdollista lähestyä esimerkiksi ilmiöpohjaisesti useamman oppiaineen tarjoamin keinoin ja näkökulmin.

Näkökulmat

Aihetta voi tarkastella esimerkiksi arjen, talouden, sivistyksen, urheilun, politiikan, sotien ja lehdistön näkökulmista. Lähtökohdaksi soveltuu yksi tai useampi historiallisesta tapahtumasta kertova henkilö, asiakirja, esine, kirje, laulu, lehtileike, maalaus, muistomerkki, patsas, rakennus, tai valokuva. Myös muistitietoa voi käyttää.

Tunnukset ja työn lisääminen

Opettaja saa itselleen opettajatunnuksen ja opiskelijatunnuksen. Opiskelijatunnus annetaan opiskelijoille, jotka lähettävät työnsä palveluun käyttämällä tarkoitukseen tehtyä lomaketta. Työn lähettämisen jälkeen opettaja tarkastaa työn ja antaa sille joko hyväksytty tai hylätty statuksen. Työn tekstin voi joko tallentaa suoraan palvelun tekstikenttään (suositeltavaa jos teksti on lyhyehkö) tai ladata erillisenä liitetiedostona johonkin pilvipalveluun (esim. Dropbox) tai koulun palvelimelle. Tämän jälkeen liitteen julkinen osoite syötetään liite kenttään. Palvelun tekstikenttään voidaan lisätä myös videoita. Tällöin videot ladataan Youtube palveluun ja tekstikenttään syötetään yksinkertaisesti youtube videon osoite (ei upotuskoodia). Tarkemmat syöttöohjeet ovat lomakkeella. Itsenäisyys100.fi -sivuston toimittaja tarkistaa työn ja tekee lopullisen julkaisupäätöksen.

Töiden julkaiseminen

Toimittaja on yhteydessä opettajaan, mikäli työ ei sisältönsä tai toteutustapansa vuoksi sovellu sellaisenaan sivustolle. Itsenäisyys100.fi-sivustolla on myös oikeus olla julkaisematta tarjottu työ, jolloin kaikki siihen liittyvä aineisto poistetaan sivuston käyttämältä palvelimelta.

Tekijänoikeudet ja käyttöehdot

Käytettyjen aineistojen tekijänoikeuksien varmistamisesta huolehtivat aina opiskelija ja ohjaava opettaja yhteistyössä oppilaitoksensa kanssa. Valmiin työn tekijänoikeus säilyy opiskelijatöiden tekijöillä, jotka antavat Helsingin Suomalaiselle Klubille oikeuden sen julkaisemiseen ylläpitämällään sivustolla. Klubilla on oikeus käyttää opiskelijatöitä sisäisessä viestinnässään ja opiskelijatyöosion markkinoinnissa.

Työt julkaistaan opiskelijoiden sekä ohjaavan opettajan nimillä. Myös käytetyt tietolähteet on syytä esitellä. Opettajaa pyydetään lisäksi kuvaamaan lyhyesti opiskelu- ja toteutusprosessi erillisessä tiedostossa – miten työ eteni ideasta toteutukseen ja valmistui.

Ohjaava opettaja sitoutuu näihin käyttöehtoihin tilatessaan käyttäjätunnukset. Opiskelijan katsotaan hyväksyneen ehdot antaessaan työnsä opettajalle lähetettäväksi julkaistavaksi.

Lisätietoa

Lisätietoja antaa FT Jouko Kokkonen, jouko.kokkonen@elisanet.fi, p. 040-7530740. Tarkemmat täyttöohjeet töiden lähetyslomakkeelle ovat lomakenttien alla.